Uredila sem čiščenje odtoka na izmenjavi v tujini

Veliko potujem po svetu in sem nastanjena v različna stanovanjska poslopja. Kar nekajkrat se je že zgodilo, da se je po stanovanju širil neprijeten vonj. V vsakem primeru, bi bilo potrebno čiščenje odtoka, ker tudi voda v kopalnici pod tušem ni pravilno odtekala.

Ko sem bila na izmenjavi, je bilo stanovanje v katerem sem bivala res zelo neurejeno kar zadeva odtokov. Res me je motilo, da sem se zvečer tuširala in je voda stala pod tušem, tako da sem stala v umazani vodi. Kar nekaj časa je odtok potreboval, da je voda odtekla. Potem je tudi na stenah samega tuša ostala umazanija in sem morala za vsako posebej čistiti in brisati. To mi je vzelo precej časa in še neprijetno je bilo. Opozorila sem organizatorja, ki ureja bivanja za izmenjavo študentov, da opozori lastnike nepremičnin, da poskrbijo za čiščenje odtoka v celotnem poslopju. Ker sem tam bivala pol leta, sem upala, da bodo čiščenje odtoka čim prej uredili. Amapk ni bilo tako. Kar nekaj časa je trajalo, da je prišla služba za čiščenje odtoka s svojimi profesionalnimi aparati. Naredili so kompletno čiščenje odtokov celotne stavbe in naredili še dezinfekcijo. Ker je v tem poslopju bivalo najmanj dvajset študentov, so mi bili vsi hvaležni, da sem uredila čiščenje celotne stavbe.

Uredila sem čiščenje odtoka na izmenjavi v tujini

Potem smo se dobili in se pogovorili o tem, da v kuhinji na zlivamo maščobe, olja, kavne usedline v odtok. Prav tako mora biti odtok zaščiten z mrežico, da pri pomivanju posode ne gre vsa hrana v odtok in se zatakne. Ker je čiščenje odtoka cenovno precej drago in zamudno tudi s časovnega vidika, je pomembno, da se vsi v stavbi držijo omenjenih pravil. Ko je bilo čiščenje odtoka končano, je bilo zaznati, da ni več neprijetnega vonja. Voda je sedaj končno odtekala in sem se lahko v miru stuširala, brez, da bi stala v umazani vodi.…