Vsaka gasilska intervencija mora biti varna za gasilce in vse druge udeležence

Gasilstvo ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo in danes si življenja brez gasilcev ne moremo predstavljati. Ti nam ne priskočijo na pomoč le ob požaru, ampak tudi v številnih drugih situacijah. Vsakemu takemu posredovanju pravimo gasilska intervencija, ki pa mora biti vedno izpeljana po točno določenih postopkih.

Seveda pa morajo biti gasilci za vsako takšno posredovanje ustrezno usposobljeni. Za to poskrbi Gasilska zveza Slovenije, ki s svojimi programi izobraževanja zagotavlja, da so gasilci ustrezno psihofizično sposobni. Le v takšnem primeru je gasilska intervencija popolnoma varna za vse, ki v njen sodelujejo.

Kakšne gasilske intervencije poznamo?

V zadnjih letih je bilo v povprečju v Sloveniji od 12.000 do 15.000 gasilskih intervencij v katerih so posredovala prostovoljna in poklicna gasilska društva. Med najpogostejše gasilske intervencije sodijo prometne nesreče, tehnična in druga pomoč, razni požari in nesreče z nevarnimi snovmi.

Poleg tega pa gasilci pomagajo tudi v številnih drugih situacijah. Na lokalnem nivoju so gasilci tisti, ki vedno priskočijo na pomoč, ko jo potrebujemo. Tako se gasilska intervencija izvaja tudi v primeru pomanjkanja pitne vode, pomoči ob naravnih nesrečah kot so poplave ali neurja, reševanju domačih ljubljenčkov in drugih manj nevarnih dogodkih.

Kako poskrbeti za varno gasilsko intervencijo?

Ker pa delo gasilcev v večini poteka v nevarnih pogojih, je ključnega pomena, da poskrbijo za svojo lastno varnost. Vsaka gasilska intervencija je nevarna, zato je nujno, da so gasilci oblečeni v ustrezno zaščitno obleko in pri tem uporabljajo polno zaščitno in reševalno opremo. Ta poskrbi za osebno zaščito gasilcev in dodatno zaščito v gasilski intervenciji.

Za popolno varnost pri gasilski intervenciji pa je potrebno tudi ustrezno ukrepati. Zato je vsaka gasilska intervencija sestavljena iz niza postopkov, ki jim pravimo operativni taktični postopki. Ti določajo osnovne naloge vodenja in poveljevanja, pravila ukrepanja, področje komuniciranja, varnost na gasilski intervenciji, navodila za določitev taktičnih prioritet in še mnogo drugega.